Kaisa Vuorinen

17.9.2018

virtanen

Kuvaajana: Jani Laukkanen

 

Positiivinen pedagogiikka-työpaja – Duetto 1-2, (2. krs.) klo 8.30–10.30 ja 13-15

Huomaa hyvä kollegassa ja jokaisessa oppijassa!

Työpajassa syvennytään Kaisa Vuorisen johdolla positiivisen pedagogiikan ytimeen ja sovelletaan ajatuksia omaan työhön yhdessä seudun kollegojen kanssa.

Arvostavalla vuorovaikutuksella ja myönteisillä tunteilla on suuri vaikutus oppimiseen ja ryhmässä toimimiseen. Koulun perustehtävä on auttaa jokaista lasta onnistumaan, tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään koulutyöstä merkitystä. Vahvuusperusteinen opetus nojaa positiiviseen pedagogiikkaan, joka on koko koulun yhteinen asia. Sen keskiössä on hyvinvoinnin vahvistaminen ja toimintakulttuuri, joka virheiden etsimisen sijaan keskittyy jokaisen arvostamiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen yhä laaja-alaisemmin.