Sirpa Orell

14.9.2018

orell

Orell

Oppilasarvioinnin kehittäminen-työpaja Sonaatti 2 (0 krs.), klo 8:30–10:30.

Työpajassa paneudutaan Sirpa Orellin johdolla oppimisen ja osaamisen arvioinnin problematiikkaan ja löydetään yhdessä seudun kollegojen kanssa tapoja monipuolistaa ja kehittää arviointia.

Tampereen kaupunkiseudulla toteutettiin osana valtakunnallista arviointia 6. luokan oppilasarvioinnin arviointi. Kyselyihin vastasivat rehtorit, 6. luokkien opettajat ja oppilaat sekä 6. luokkalaisten huoltajat. Mitä tulokset kertovat Tampereen kaupunkiseudun arviointikäytänteistä, -osaamisesta ja -kulttuurista? Kuinka näitä asioita voisi kehittää ja mitä voisimme tehdä?