Erja Sandberg

14.9.2018

sandberg

Sandberg

Erityisopettajan monipuoliset tukikeinot -työpaja, Maestro (3 krs.) klo 13–15.

Työpajassa perehdytään Erja Sandbergin johdolla tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen konkreettisiin tukikeinoihin, joilla voi tukea oppilasta oppimisessa ja koulunkäynnissä. Työpaja sisältää asiantuntija-alustuksen, case-työskentelyä ja toimivien tukikeinojen jakamista.