Erja Sandberg

14.9.2018

sandberg

Sandberg

Aika ja paikka: Sonaatti, 1-2 klo 13-15

Työpajassa perehdytään Erja Sandbergin johdolla tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen konkreettisiin tukikeinoihin, joilla voi tukea oppilasta oppimisessa ja koulunkäynnissä. Työpaja sisältää asiantuntija-alustuksen, case-työskentelyä ja toimivien tukikeinojen jakamista.