Oppilasarvioinnin kehittäminen -työpaja

12.9.2018

orell

Orell

 

Aika ja paikka: Sonaatti 2 (0. krs.) klo 8.30 – 10.30

Työpajassa paneudutaan Sirpa Orellin johdolla oppimisen ja osaamisen arvioinnin problematiikkaan ja löydetään yhdessä seudun kollegojen kanssa tapoja monipuolistaa ja kehittää arviointia.

Tampereen kaupunkiseudulla toteutettiin osana valtakunnallista arviointia 6. luokan oppilasarvioinnin arviointi. Kyselyihin vastasivat rehtorit, 6. luokkien opettajat ja oppilaat sekä 6. luokkalaisten huoltajat. Mitä tulokset kertovat Tampereen kaupunkiseudun arviointikäytänteistä, -osaamisesta ja -kulttuurista? Kuinka näitä asioita voisi kehittää ja mitä voisimme tehdä?