Kestävä elämäntapa -työpaja

12.9.2018

salonen

Salonen

 

Aika ja paikka: Aamupäivän työpaja Maestro (3. krs.) klo 8.30 – 10.30 ja iltapäivän työpaja Sonaatti 2 (0. krs.) klo 13-15

Työpajassa syvennytään Arto O. Salosen johdolla kestävän elämäntavan kysymyksiin ja sovelletaan ajatuksia omaan työhön yhdessä seudun kollegojen kanssa.
Ihmiskunnalla ei ole täyttyvällä maapallolla muuta selviytymisen mahdollisuutta kuin omaksua sellainen sivistyskäsitys, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa. Kuinka oppisimme elämään tietoisina oman toimintamme vaikutuksista muihin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan? Miten rakentaisimme hyvinvointia kun tiedossamme on, että sosiaaliset, kulttuuriset ja henkiset asiat voivat kasvaa rajattomasti, mutta materiaaliselle kulutukselle maapallo asettaa rajat? Mitä loppujen lopuksi tarvitaan lisää ja mitä vähemmän kun haluamme vahvistaa toinen toistemme tyytyväisyyttä, elämän mielekkyyttä ja arvokkuuden kokemusta?