Työpajoista tuntumaa positiiviseen pedagogiikkaan ja tekoälyyn

Ennakkotiedote4.9.2018

Tredukan työpajoissa opettajat pääsevät käsittelemään opetuksen ajankohtaisia teemoja keskustellen, kokeillen ja ideoiden. Asiantuntijoiden johdolla tutustutaan muun muassa siihen, miten opetusta voidaan rakentaa positiivisen pedagogiikan varaan vahvuusperusteiseksi, tai siihen, miten algoritmit ohjaavat oppimista.

Tredukan koulutuspäivä on kaksiosainen. Ohjelma koostuu suuresta salikeskustelusta ja opettajan itse valitsemasta työpajasta. Valittavana on yhteensä kahdeksan eri työpajaa. Työpajoissa tutustutaan johonkin uuteen ja ajankohtaiseen teemaan sekä pohditaan sen soveltuvuutta omaan opetukseen yhdessä seutukollegojen kanssa.

Työpajoja pidetään sekä aamu- että iltapäivällä, ja osallistuminen pajaan määräytyy opettajan valitseman aikataulun mukaan. Jos osallistuu suureen salikeskusteluun aamupäivällä, osallistuu työpajaan iltapäivällä, ja päinvastoin.

Työpajojen aiheet ovat seuraavat:

Työpajat joko jatkavat tai alustavat suuren salikeskustelun laajoja teemoja. Konkreettisten esimerkkien, yhteisten pohdintojen ja paikallisten hyvien käytänteiden avulla koulutuspäivän teemat on tarkoitus tuoda luokkahuoneen arkeen tavalla, joka tukee opettajia hyödyntämään ideoita työssään ja luo intoa uuteen lukuvuoteen.

Osallistujat saavat osan työpajojen materiaaleista jälkikäteen itselleen.

Tiedustelut:

Koordinaattori Marko Lahtinen
Tampereen kaupunkiseudun opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake
Puh. 040 800 4000
S-posti: marko.j.lahtinen@tampere.fi